SPEEDNAVI

SUB MENU

Update News

[Thailand] [2012F] ซอฟต์แวร์ SpeedNavi สำหรับ Samsun...
Views154566
Date2012-06-25

เรียนท่านลูกค้า Samsung Galaxy

ลูกค้า Samsung ที่ใช้เครื่อง Samsung Galaxy ที่แถมซอฟต์แวร์ SpeedNavi สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั่น 1.0.5 แผนที่ 2012F และทำการติดตั้ง ลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 

1.ตรวจสอบเวอร์ชั่นของหมายเลขซอฟต์แวร์ว่าตรงตามเวอร์ชั่นของแผนที่ ที่ดาวน์โหลดหรือไม่ โดยล็อคอินเข้าสู่ระบบในเว็บ SpeedNavi แล้วเข้าไปที่หน้า "ประวัติการลงทะเบียน"
เช่นแผนที่ที่ดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชั่นเป็น 2012F หมายเลขซอฟต์แวร์จำเป็นต้องเป็น 2012F ด้วย
ถ้าหมายเลขซอฟแวร์ที่มีอยู่พร้อมสำหรับการอัพเดท จะมีปุ่ม "FREE" หรือ "PAY" แสดงดังภาพ- โดยปุ่ม "FREE" หมายถึงแผนที่ยังอยู่ในระยะประกัน 1 ปี สามารถอัพเดทได้ฟรี โดยกดปุ่ม "FREE" เพื่ออัพเกรดหมายเลขซอฟต์แวร์
- สำหรับปุ่ม "PAY" หมายถึงแผนที่ของท่านหมดระยะเวลาการประกัน 1 ปีแล้ว ถ้าต้องการอัพเดทจะต้องจ่ายเงินค่าอัพเดทก่อนจึงจะได้รับหมายเลขซอฟต์แวร์ใหม่
 

2. เลือกดาวน์โหลดโปรแกรมให้ตรงตามประเภทเครื่องที่ใช้ ดังต่อไปนี้

     2.1 ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับติดตั้ง (APK)
          [Software] | Samsung Galaxy S2
          [Software] | Samsung Galaxy S2 (Android 4.0 หรือ ICS)
          [Software] | Samsung Galaxy Tab 7.0 (ทั้ง 3G และ WiFi)
          [Software] | Samsung Galaxy S WiFi 5" (Player 5")
          [Software] | Samsung Galaxy Note
          [Software] | Samsung Galaxy Note (Android 4.0 หรือICS)
          [Software] | Samsung Galaxy Tab 7.0+
          [Software] | Samsung Galaxy Tab 7.7
          [Software] | Samsung Galaxy Tab 7+(Android 4.0 หรือICS)
          [Software] | Samsung Galaxy Tab 7.7(Android 4.0 หรือICS)
          [Software] | Samsung Galaxy Tab2 7.0
          [Software] | Samsung Galaxy Tab2 7.0 (WIFI)

     2.2 ดาวน์โหลดส่วนของแผนที่
          [Data] | Map 2012F (ขนาด: 1,453,914,351 bytes)

             ลิงค์สำรอง
             สำหรับแผนที่ เนื่องจากมีจำนวนผู้ดาวน์โหลดไฟล์เป็นจำนวนมากจึงทำให้ความเร็วในการดาวน์โหลดอาจช้ามาก สามารถเลือกดาวน์โหลดจากลิงค์สำรองได้ครับ โดยลิงค์สำรองจะแบ่งเป็นทั้งหมด 7 ไฟล์ ต้องดาวน์โหลดให้ครบทั้ง 7 ส่วนก่อน แล้วจึงขยายไฟล์ด้วยโปรแกรม 7-zip หรือโปรแกรมที่รองรับไฟล์ 7-zip ครับ
          [Data.Part1] | Map 2012F ส่วนที่ 1 (ขนาด: 209,715,200 bytes)
          [Data.Part2] | Map 2012F ส่วนที่ 2 (ขนาด: 209,715,200 bytes)
          [Data.Part3] | Map 2012F ส่วนที่ 3 (ขนาด: 209,715,200 bytes)
          [Data.Part4] | Map 2012F ส่วนที่ 4 (ขนาด: 209,715,200 bytes)
          [Data.Part5] | Map 2012F ส่วนที่ 5 (ขนาด: 209,715,200 bytes)
          [Data.Part6] | Map 2012F ส่วนที่ 6 (ขนาด: 209,715,200 bytes)
          [Data.Part7] | Map 2012F ส่วนที่ 7 (ขนาด: 61,508,822 bytes)


3. หลังจากดาวน์โหลดไฟล์ [Software] และ [Data] แล้วขยายไฟล์ Zip จะได้ไฟล์ "SpeedNavi_xxx.APK" (สำหรับติดตั้งโปรแกรม) และโฟลเดอร์ "SpeedNavi" (ส่วนของแผนที่) ให้คัดลอกไปยังหนวยความจำภายภายในของเครื่อง Galaxy
หมายเหตุ:
การคัดลอกไฟล์เข้าสู่หน่อยความจำภายใน สามารถทำได้หลายวิธีเช่น การคัดลอกไฟล์ผ่านจาก SD Card เข้าสู่ตัวเครื่อง (นำ SD Card ถ่ายข้อมูลมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์) หรือการเชื่อมต่อสาย USB ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง Galaxy.
การต่อสาย USB โดยตรงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง Galaxy จะต้องต่อเป็นแบบ USB Mass Storage สำหรับ Android เวอร์ชั่นต่ำกว่า 3.0 หรือต่อเป็นแบบ MTP สำหรับ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 3.0 ขึ้นไป

4. จากเครื่อง Galaxy ให้เปิดแอพ "ไฟล์ส่วนตัว" แล้วเลือกไปยังไฟล์ "SpeedNavi_xxx.APK" เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม SPEEDNAVI

5. หลังจากทำการติดตั้งแล้ว ให้เปิดโปรแกรม SpeedNavi เพื่อทำการลงทะเบียน โดยให้ใส่ ID, Password และ หมายเลขซอฟต์แวร์ และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น 

Activate Page

หมายเหตุ: 
เครื่อง Samsung Galaxy จะต้องทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  GPRS หรือ WIFI เพื่อทำการลงทะเบียนโปรแกรม 

 

List
Previous post
[2012F] Software SpeedNavi for Samsung Galaxy V1.0.5 [2012F]
Next post
Software SPEEDNAVI V.4 (2012F) Download files